contributie

Hier onze nieuwe tarieven geldend vanaf 1-1-2017:

Peuterjudo tot en met 3 jaar € 38,50 per kwartaal.
Jeugdjudo: Geboren in 2001 en later € 47,50 per kwartaal.
Seniorenjudo: Geboren in 2000 en eerder € 53,50 per kwartaal.
Conditietraining: € 53,50 per kwartaal.
Inschrijvingskosten: € 10,00. Onbeperkt trainen € 22,50 per kwartaal extra.
Examens slippen: € 4,00. Examens banden: € 7,50.
Gezinskorting 3e lid: € 6,50. Gezinskorting 4e lid: € 10,50.
Contributie, deelname wedstrijden en judokleding worden geïnd door middel van automatisch incasso via de Rabobank rekeningnummer NL04RABO 03759.61.895 t.n.v. Judoclub Zuidland, Hellevoetsluis.
Te allen tijde zijn de eerste 2 lessen (proeflessen) gratis.
Donateur worden is ook mogelijk voor € 15,00 per jaar.
Wilt u opzeggen dan wel een maand voorafgaande aan het nieuwe kwartaal.
Examens en kleding dienen contant op de les te worden afgerekend.