OPENZUIDLANDSE

33e Open Internationale Zuidlandse Judokampioenschappen

Geachte sportvrienden,
Hierbij nodigen wij uw school/vereniging uit deel te nemen aan ons toernooi op 13 april 2019, nummer JBN2019-0024, voor dames en heren in de sporthal Drenkwaard aan de Molendijk 21b te Zuidland.Ook dit jaar hebben we een aparte -15 categorie voor zowel jongens als meisjes, geboortejaar is hierbij leidend bij inschrijving. Na het enthousiasme van de vorige edities hopen we ook weer vele veteranen-judoka’s te mogen verwelkomen deze dag. De deelnemers zullen worden verdeeld in zes categorieën, namelijk:
a) Meisjes geboren 2005, 2006 en 2007
b) Jongens geboren 2005, 2006 en 2007
c) Heren geboren 2002, 2003 en 2004
d) Dames geboren 2004 en eerder
e) Heren geboren 2001 en eerder
f) Heren, veteranen, geboren 1988 en eerder
De Heren in categorie c) mogen ook deelnemen bij de categorie e) deze dubbele inschrijving brengt geen extra kosten met zich mee en kan op de dag zelf worden doorgegeven. Heren die aanmerking komen voor categorie f) zijn niet verplicht zich in te schrijven onder deze categorie, desgewenst mag ook in categorie e) ingeschreven worden.
Deze categorieën zullen worden onderverdeeld in de volgende gewichts¬klassen:
a) -32 kg., -36 kg., -40 kg., -44 kg., -48 kg., -52 kg., -57 kg., -63 kg. en +63 kg.
b) -34 kg., -38 kg., -42 kg., -46 kg., -50 kg., -55 kg., -60 kg., -66 kg. en +66 kg.
c) -46 kg., -50 kg., -55 kg., -60 kg., -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg. en +90 kg.
d) -44 kg., -48 kg., -52 kg., -57 kg., -63 kg., -70 kg., -78 kg. en +78kg.
e) + f) -60 kg., -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg., -100 kg. en +100 kg.
Er wordt gewerkt op basis van gewichtsklassen, maar in het geval van te weinig deelname behouden we ons het recht om gewichtsklassen samen te voegen. De tijden hieronder zijn indicatief, uiterlijk een week voor het toernooi ontvangt u van ons het definitieve tijdschema.
Aanvang groepen a), b) en c): Aanvang groepen d), e) en f):
weging van 08.15 uur-09.00 uur weging van 12.00 uur-12.45 uur
aanvang wedstrijden 09.30 uur aanvang wedstrijden 13.30 uur
einde wedstrijden +/- 13.00 uur. einde wedstrijden +/- 17.30 uur.

Bij de weging zal het bondspaspoort worden gecontroleerd. Danpunten kunnen worden bijgeschreven. Wedstrijdduur is 4 minuten. Er zal worden gewerkt volgens het dubbel eliminatiesysteem en/of het poulesysteem.
Het inschrijfgeld ad € 9,50 per deelnemer dient per school/vereniging collectief te worden voldaan voor zaterdag 30 maart 2019 op bankrekening NL04RABO 0375961895 ten name van Judoclub Zuidland, Willem Rosenweg 2 te Hellevoetsluis.
De inschrijvingen dienen uiterlijk 29 maart 2019 binnen te zijn en te worden ingevuld op de bijgevoegde inschrijflijst. De inschrijving sluit bij 260 deelnemers. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Het ingeschreven gewicht kan worden gewijzigd tot vrijdagavond 5 april 2019 20.00 uur (tel. 0181-461304 of per email: info@judozuidlandheenvliet.nl), dit om het aantal gewichtsoverschrijvingen op de dag zelf zoveel mogelijk te beperken, teneinde de weging vlot te laten verlopen.
Naast Nederlandse clubs, zijn enkele Britse, Belgische en Duitse judoclubs uitgenodigd. Samen met uw deelname aan ons toernooi vormt dit een prima combinatie voor judo op hoog niveau. Wij zien een plezierig en sportief toernooi tegemoet.
Hoogachtend, Judo Zuidland - Heenvliet, Dick de Hoog

33rd International Zuidland Open Judo Championships

Dear sports friends,
Herewith we invite your judo club to our tournament on Saturday April 13th 2019, approved by the Dutch Judo Association under JBN2019-0024. It will be held at the Drenkwaard Sports centre, Molendijk 21b, Zuidland, Holland.
Competitors will be divided in 6 categories:
a) Girls born 2005, 2006 and 2007
b) Boys born 2005, 2006 and 2007
c) Men born 2002, 2003 and 2004
d) Ladies born 2004 and before
e) Men born 2001 and before
f) Men, veterans, born 1988 and before

These categories will be subdivided in the following weight classes:
a) -32 kg., -36 kg., -40 kg., -44 kg., -48 kg., -52 kg., -57 kg., -63 kg and over 63 kg.
b) -34 kg., -38 kg., -42 kg., -46 kg., -50 kg., -55 kg., -60 kg., -66 kg. and over 66 kg.
c) -46 kg., -50 kg., -55 kg., -60 kg., -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg. and over 90 kg.
d) -44 kg., -48 kg., -52 kg., -57 kg., -63 kg., -70 kg., -78 kg. and over 78kg.
e) + f) -60 kg., -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg., -100 kg. and over 100 kg.

The following times apply to the different categories:

Categories a), b) and c): Categories d), e) and f):

Weigh in 8.15 to 09.00 Weigh in 12.00 to 12.45
Start of the competition 9.30 Start of the competition 13.30
Medal presentation +/- 13.00 Medal presentation +/- 17.30
At the weigh-in the passport will be checked. Game time will be 4 minutes, the double elimination system and/or poule system will be used.
Entrance fee is 9.50 euro’s per person and can be paid on the day itself in cash for all foreign competitors.
Subscriptions should be admitted no later than March 29th 2019, filled out on the included subscription form. Admissions will close at 260 competitors. After receiving your subscriptions we will confirm them by email. Alterations can be send to us by email no later than Friday April 5th, this is to minimise alterations on the competition day.
Yours truly, Judo Zuidland – Heenvliet, Dick de Hoog