OPENZUIDLANDSE

33e Open Internationale Zuidlandse Judokampioenschappen

Geachte sportvrienden,
Hierbij nodigen wij uw school/vereniging uit deel te nemen aan ons toernooi op 13 april 2019, nummer JBN2019-0024, voor dames en heren in de sporthal Drenkwaard aan de Molendijk 21b te Zuidland.Ook dit jaar hebben we een aparte -15 categorie voor zowel jongens als meisjes, geboortejaar is hierbij leidend bij inschrijving. Na het enthousiasme van de vorige edities hopen we ook weer vele veteranen-judoka’s te mogen verwelkomen deze dag. De deelnemers zullen worden verdeeld in zes categorieën, namelijk:
a) -32 kg., -36 kg., -40 kg., -44 kg., -48 kg., -52 kg., -57 kg., -63 kg. en +63 kg.
b) -34 kg., -38 kg., -42 kg., -46 kg., -50 kg., -55 kg., -60 kg., -66 kg. en +66 kg.
c) -46 kg., -50 kg., -55 kg., -60 kg., -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg. en +90 kg.
d) -44 kg., -48 kg., -52 kg., -57 kg., -63 kg., -70 kg., -78 kg. en +78kg.
e) + f) -60 kg., -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg., -100 kg. en +100 kg.
Er wordt gewerkt op basis van gewichtsklassen, maar in het geval van te weinig deelname behouden we ons het recht om gewichtsklassen samen te voegen.

Ochtendgedeelte: 1 weging 8.00 uur – 8.50 uur, aanvang wedstrijden 09.30 uur
groep a: meisjes geboren 2005, 2006 en 2007
groep b: jongens geboren 2005, 2006 en 2007

Middaggedeelte: 2 weging 11.50 uur - 12.35 uur, aanvang wedstrijden 13.15 uur
groep f: heren geboren 1988 en eerder (veteranen)
groep c: heren geboren 2002, 2003 en 2004

Middaggedeelte: 3 weging 13.45 uur - 14.25 uur, aanvang wedstrijden 15.00 uur
groep e: heren geboren 2001 en eerder.
groep d: dames geboren 2003 en eerder

Bij de weging zal het bondspaspoort worden gecontroleerd. Danpunten kunnen worden bijgeschreven. Wedstrijdduur is 4 minuten. Er zal worden gewerkt volgens het dubbel eliminatiesysteem en/of het poulesysteem.
Het inschrijfgeld ad € 9,50 per deelnemer dient per school/vereniging collectief te worden voldaan voor zaterdag 30 maart 2019 op bankrekening NL04RABO 0375961895 ten name van Judoclub Zuidland, Willem Rosenweg 2 te Hellevoetsluis.
De inschrijvingen dienen uiterlijk 29 maart 2019 binnen te zijn en te worden ingevuld op de bijgevoegde inschrijflijst. De inschrijving sluit bij 260 deelnemers. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Het ingeschreven gewicht kan worden gewijzigd tot vrijdagavond 5 april 2019 20.00 uur (tel. 0181-461304 of per email: info@judozuidlandheenvliet.nl), dit om het aantal gewichtsoverschrijvingen op de dag zelf zoveel mogelijk te beperken, teneinde de weging vlot te laten verlopen.
Naast Nederlandse clubs, zijn enkele Britse, Belgische en Duitse judoclubs uitgenodigd. Samen met uw deelname aan ons toernooi vormt dit een prima combinatie voor judo op hoog niveau. Wij zien een plezierig en sportief toernooi tegemoet.
Hoogachtend, Judo Zuidland - Heenvliet, Dick de Hoog

33rd International Zuidland Open Judo Championships

Dear sports friends,
Herewith we invite your judo club to our tournament on Saturday April 13th 2019, approved by the Dutch Judo Association under JBN2019-0024. It will be held at the Drenkwaard Sports centre, Molendijk 21b, Zuidland, Holland.
These categories will be subdivided in the following weight classes:
a) -32 kg., -36 kg., -40 kg., -44 kg., -48 kg., -52 kg., -57 kg., -63 kg and over 63 kg.
b) -34 kg., -38 kg., -42 kg., -46 kg., -50 kg., -55 kg., -60 kg., -66 kg. and over 66 kg.
c) -46 kg., -50 kg., -55 kg., -60 kg., -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg. and over 90 kg.
d) -44 kg., -48 kg., -52 kg., -57 kg., -63 kg., -70 kg., -78 kg. and over 78kg.
e) + f) -60 kg., -66 kg., -73 kg., -81 kg., -90 kg., -100 kg. and over 100 kg.

Part 1: weighing 8.00 hour – 8.50 hour, start matches 09.30 hour
group a: girls born 2005, 2006 en 2007
group b: boys born 2005, 2006 en 2007

Part 2: weighing 11.50 hour - 12.35 hour, start matches 13.15 hour
group f: men born 1988 en eerder (veteranen)
group c: men born 2002, 2003 en 2004

Part 3; weighing 13.45 hour - 14.25 hour, start matches 15.00 hour
group e: men born 2001 and earlier.
group d: women born 2003 and earlier

Entrance fee is 9.50 euro’s per person and can be paid on the day itself in cash for all foreign competitors.
Subscriptions should be admitted no later than March 29th 2019, filled out on the included subscription form. Admissions will close at 260 competitors. After receiving your subscriptions we will confirm them by email. Alterations can be send to us by email no later than Friday April 5th, this is to minimise alterations on the competition day.
Yours truly, Judo Zuidland – Heenvliet, Dick de Hoog